Közgyűlést tartott az Országos Szövetkezeti Tanács

Az Országos Szövetkezeti Tanács 2015. december 1-jén tartott közgyűlése a szervezeti megújulás jegyében elfogadta az új törvényi szabályozásnak megfelelő alapszabályát. A közgyűlés személyi kérdésekben is döntött, így újraválasztotta Patay Vilmost elnöknek, Farkas Tamást elnök-helyettesnek. Az Elnökség tagjai lettek Dr. Zs. Szőke Zoltán, Obreczán Ferenc, Dr. Vadász György, Dr. Fiák István, Horváth Gábor, Dr. Turi Dénes, és Kücsön Gyula. A Felügyelő Bizottság elnöke Varga Antal lett, a bizottság tagjai Bartók József, és dr. Szabó Zoltán.

Az OSZT közgyűlése hitet tett a szövetkezeti együttműködések erősítése mellett, külön is igényelve a 2014-2020 közötti EU-s források kiemelt hozzáférésének lehetőségét ágazati szövetkezetek, és együttműködő szövetkezeti szektorok számára. Fontosnak tartják az energetikai fejlesztéseknél a szövetkezeti szektor szereplőinek preferált, és közösségi jellegüknek megfelelő kezelését. E kérdésekben továbbra is igénylik a stratégiai partneri kapcsolatot a Miniszterelnökséggel és a szaktárcákkal.

Az OSZT üdvözli a kormány gazdaságélénkítő programját és figyelmébe ajánlja a szociális gazdaság megerősítését, melynek motorjai a szövetkezetek.