A szövetkezeti alapelvek teljesebb érvényesüléért

V4 projekt

a szövetkezet alapelvek európai szintű kodifikációjáért

 

Amint a korábbi híreinkben beszámoltunk, az Országos Szövetkezeti Tanács a szövetkezetek nemzetközi elveinek uniós szintű kodifikációja érdekében a lengyel partnerszervezettel közösen 2016  júliusban az Európai Parlamenthez petíciót nyújtott be.

A petíció parlamenti és bizottsági vizsgálata 2017 áprilisában megindult.

A kezdeményezést 2016 őszén a Külgazdasági és Külügyminisztérium is fontosnak ítélve indokoltnak tartotta, hogy a petíció mögöttes szakmai tartalma lehetőleg V4 szinten, vagy V4+ viszonylatban a Visegrád Alap pénzügyi támogatásával összehangolásra kerüljön.

Mindezek tükrében a lengyel partnerrel történt egyeztetést követően a Visegrád Alaphoz az OSZT 2017. március 1.-én pályázatot nyújtott be a téma szakmai áttekintését, és a regionális álláspont (V4, vagy V4+) összehangolását végző projektre. A projekt támogatásáról a V4 Alap 2017. május 19.-én adott hivatalos értesítést.

A projekt keretében felmérésre kerül a szövetkezeti alapelvek jogi érvényesülésének helyzete a résztvevő országok esetében, majd a szeptemberben sorra kerülő konferencián kialakításra kerül a közös szakmai álláspont. Ennek az EU-s döntéshozók számára történő 2017 október végi bemutatásával zárul a projekt.

A projekt eseményeiről, anyagairól a projekt ütemezésének megfelelően további tájékoztatást adunk a V4 projekt oldalon illetve a nyilvános információk a www.visegradfund.org linken is elérhetők lesznek.